Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Okná Slovaktual

Okná Slovaktual

Okná Slovaktual

Spoločnosť Slovaktual bola založená v roku 1990 ako montážna firma. Vo svojich počiatkoch robila montáže plastových výrobkov pre zahraničné firmy, neskôr po nákupe najmodernejších liniek na výrobu plastových okien Actual a Single Line od nemeckej firmy Elumatec. Dnes je najväčším výrobcom na trhu plastových okien na Slovensku, vyrába popri plastových oknách aj hlikíkové dvere.

Stratégiou spoločnosti Slovaktual je zameranie na konkrétneho zákazníka, dôraz sa dáva na jeho požiadavky a snaha o skrátenie dodacích dôb na minimum. Kvalita dodaných výrobkouv je na nadštandartnej úrovni, o čom svedčia certifikáty od štátnych skúšobní Lignotesting Bratislava, VÚSAPL Nitra a podobných.V januári 2005 Slovaktual úspešne absolvoval kombinovaný certifikovaný audit systémumanažerstva kvality podľa požiadavok STN EN ISO 9001:2001, systému enviromentálneho manažérstva kvality podľa STN EN ISO 14001:2004 a systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:1999.

Okná SlovaktualPlastové okná od posločnosti Slovaktual sú vyrobené z moderného materiálu PVC, ktorý má unikátne dlhú životnosť pretože je odolný voči poveternostným vplyvom a vplyvom starnutia. Základ konštrukcie plastových okien je tovrený profilovým systémom nemeckého výrobcu Aluplast GmbH. Konštrukcia profilov je navrhnutá pre klimatické podmienky na Slovensku, preto voľba práve tohto systému bola logickým rozhodnutím pre dosiahnutie požadovaných vlastností okien Slovaktual. Izolačné sklá pochádzajú z liniek firmy Nitrasklo a AGC Trenčín.

Spoločnosť Slovaktual má na našom trhu aj na iných trhoch Európy silné postavenie. Je to predovšetkým vďaka dôslednému dodržovaniu firemnej politiky zameriavanej na kvalitu a priamy prístup v celej šírke výrobného a predajného procesu.Marketing je zameraný na podávanie pravdivých a nezkreslených informácií, a to nie je v obore predaja plastových okien a dverí ku škode spotrebiteľov, samozrejme.