Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Ako napísať anglickú esej?

Ako napísať anglickú esej?

Ako napísať anglickú esej?

Máte za úlohu napísať anglickú esej, ale neviete ako na to? Tak potom je pre vás tento článok ako stvorený.

Rozsah eseje

Veľmi dôležitý fakt, na ktorý vás musím upozorniť je rozsah eseje. Každá esej má presne daný rozsah (zvyčajne 200- 250 slov), ktorý musíte bezpodmienečne dodržať, inak vám hrozí strata bodov alebo dokonca vaša esej vôbec nemusí byť hodnotená!

Zamyslenie

Predtým, než začnete esej písať, potrebujete  si rozmyslieť jadro eseje, teda myšlienky, ktoré rozviniete. Na to je efektívna metóda brainstormingu.

Členenie eseje

Ako napísať anglickú esej?Ďalšia dôležitá vec je, že anglická esej sa delí na úvod, jadro a záver, pričom v každej časti esej musíte zhrnúť rôzne myšlienky.

Úvod: v úvode musí byť jasne uvedené o čom esej bude, akými aspektami sa bude zaoberať, ďalej stanovenie hypotézy a akými argumentami hypotézu potvrdím alebo vyvrátim

Jadro: v jadre sa treba zamerať na konkrétne predloženie svojich myšlienok, každá myšlienka je uvedená v oddelenom odstavci a musí byť podložená argumentom, v eseji treba rozviesť minimálne 3 myšlienky

Záver: v závere eseje musíte stručne zhrnúť k čomu ste dospeli a či sa hypotéza potvrdila alebo vyvrátila

Vhodné výrazy na písanie anglických esejí rozdeľujeme do niekoľkých kategórii:

Keď už viete čo by ste mali napísať do úvodu, jadra  a záveru  a máte aj konkrétne myšlienky, ktoré napíšete do svojej eseje, tak potrebujete ešte vedieť vhodné výrazy, ktoré sa pri písaní anglických esejí využívajú.

a) na vyjadrenie postupnosti: in the first place(v prvom rade), first of all(predovšetkým), to start with(na začiatok), secondly(po druhé), thirdly(po tretie), finally(nakoniec), last but not least(v neposlednom rade)

b) na vyjadrenie stupňovania: what is more(čo je viac), in addition to this(navyše), apart from this(na rozdiel od tohto)

c) na vyjadrenie protikladu: on the other hand(na druhej strane), in spite of(napriek), despite(napriek), however(však, akokoľvek), even though(aj keď)

d) na uvedenie príkladov: for example(napríklad), for instance(napríklad), such as(ako)

e) na vyjadrenie názoru: in my opinion(podľa môjho názoru), in my view(podľa môjho názoru), i strongly believe(silno verím), it seems to me(zdá sa mi), the way i see it(ako to vidím ja)

f) na vyjadrenie opačného názoru: people argue that(ľudia argumentujú tým, že), as opposed to the above ideas(na rozdiel od vyššie uvedených myšlienok)

g) na vyjadrenie iných názorov: as far as(pokiaľ), regarding(v súvislosti), with regard to(s ohľadom na)

h) zosumarizovanie: all in all(celkove), on the whole(vcelku), in conclusion, to conclude(na záver), to sum up(aby som to zhrnul)

 

Na záver by som chcel poznamenať, že tento návod na písanie anglických esejí nie je univerzálny, lebo každá učiteľka v škole vám môže dať odlišný návod na písanie esejí s drobnými obmenami od tohoto návodu.

Prajem vám veľa šťastia pri písaní anglických esejí.