Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Ako čítať taby?

Ako čítať taby?

Ako čítať taby?

Čo sú taby?

Tab je akýsi zápis gitarovej skladby. Skladá sa zo šiestich (klasická gitara), alebo štyroch, prípadne piatich (basgitara) riadkov. V riadkoch sa nachádzajú rôzne čísla, písmenká a značky. Tento návod vám pomôže trochu sa v nich zorientovať. Tab vyzerá nejako takto:

Ako čítať taby?

 

Ako čítať taby?

Každý tab by mal začínať označením ladenia gitary. Ak označený nie je, rátame so štandardným ladením – EHGDAE (pri zahraničných taboch EBGDAE, v zahraničí používajú namiesto označenia tónu H písmenko B). Vzorový tab je označený ako EBGDAE. Každé z týchto písmen označuje základný tón struny a každý riadok reprezentuje určenú strunu. Najvyšší riadok patrí najtenšej  strune, najnižší naopak najhrubšej. V riadku sa nachádza viacero znakov. Znaky (-) a (|) si nebudeme všímať, tie sú len na vyplnenie miesta, aby bol tab prehľadný. Príklad som rozdelil na 6 sekvencií.

1. sekvencia – v prvej sekvencii tabu sa nachádzajú iba čísla. Nula znamená “prázdnu strunu” – strunu zahráme bez toho, aby sme chytili hmatník gitary. Ak je číslo rozdielne od nuly, znamená pražec, na ktorom chytíme hmatník. Príklad začína 0 na strune E, strunu zahráme “na prázdno”, potom chytíme prstom strunu D na druhom pražci a zahráme ju. Môžme zahrať aj na viac strún súčasne, to nám ukazujú ďalšie dva stĺpce.

2. sekvencia – ak sa pri čísle pražca nachádza písmenko “h” alebo “p”, ide o techniku “hammer on” alebo “pull off”. V skratke o technike hammer on – v príklade máme udané 2h3, strunu G chytíme ukazovákom na druhom pražci a zahráme ju. Počas znenia tónu rýchlo pritlačíme strunu prostredníkom na treťom pražci, ale už ju druhou rukou nezahráme. Táto technika si vyžaduje cvičenie. Technika pull off je veľmi podobná, v príklade 4p1 – chytíme strunu A malíčkom na štvrtom pražci a ukazovákom na prvom. Zahráme ju a hneď nato malíček odtiahneme. Treba na to dostatočnú razanciu a opäť nejakú tu cvhíľku cvičenia. Obe techniky možno aj skombinovať.

3. sekvencia – tu som umiestnil techniku “slide”. Pri slide kĺžete prstom po strune. Napríklad /7 znamená, že zahráte strunu a niekde v neurčitej polohe ju chytíte prstom a skĺznete prstom až na siedmy pražec. 5/3 znamená, že chytíte strunu na piatom pražci, zahráte ju a prstom skĺznete na tretí pražec. Techniku opäť možno kombinovať. Niekedy sa namiesto symbolu “/” používa aj “\” alebo písmenko “s”. Táto technika nie je doporučená začínajúcim hráčom, na tenších strunách sa dá nepríjemne porezať.

4. sekvencia –  “x” znamená utlmenie struny. Struny sa dotknete prstom, môžte aj jemne pritlačiť, ale nesmiete ju stlačiť až na hmatník. Vzniká neurčitý tlmený zvuk.

5. sekvenciaAko čítať taby? technika “bend” – vytiahnutie struny. Bend prevediete tak, že chytíte strunu pevne na druhom pražci a kolmo na jej smer ju vychýlite z pôvodnej polohy.  Existujú dva základné druhy techniky – full bend “fb” a half bend “hb”. Pri full bende vytiahnete strunu tak veľmi, aby novovzniknutý tón znel presne o dva poltóny vyššie ako pôvodný. Pri half bende vytiahnete strunu menej, novovzniknutý tón by mal znieť o pol tónu vyššie ako pôvodný. Full bend sa zvykne značiť “fb” alebo napríklad 2b4. Half bend sa označuje “hb” alebo napríklad 12b13.

6. sekvencia – v tejto sekvencii sa nachádza technika vibrato “~”. Znamená to toľko, že zahráte určený tón a potom strunu rýchlo striedavo vychyľujete na jednu a druhú stranu kolmo na smer struny. Vzniká vibrujúci zvuk.

Čísla pod samotným tabom

Niekedy, avšak veľmi zriedka, sa pod tabom objavia čísla od 1 do 5. Určujú, ktorý prst použijete na zahranie tónu nad číslom. Konvencia je takáto – 1=ukazovák, 2=prostredník, 3=prsteník, 4=malíček

V článku sú popísané najzákladnejšie značky používané v taboch, ktoré by mali pomôcť každému začínajúcemu hráčovi.